NEWS24

Aktualności warte podkreślenia »

Projektowanie współczesnych miast – trendy

2019-05-20, News24.pl

Jakość życia mieszkańców – na pierwszym miejscu

Nikt już nie bagatelizuje wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi. To jednak niejedyny sposób, w jaki miasta oddziałują na jakość życia mieszkańców.

Dla ich samopoczucia bardzo ważna jest zwłaszcza obecność zieleni

Jednocześnie odpowiednio zaplanowana przestrzeń może sprzyjać aktywności fizycznej na zewnątrz, nawiązywaniu relacji społecznych czy wypoczynkowi i radzeniu sobie ze stresem.

Współczesne miasta podlegają nieustannym zmianom, a projektanci miejskiej infrastruktury muszą za nimi nadążać. Mieszkańcy oczekują tworzenia przyjaznych miejsc sprzyjających zdrowiu i dobremu samopoczuciu, a równie ważne jest dostosowanie projektu do przemian zachodzących w środowisku naturalnym oraz tworzenie obiektów praktycznych i wielofunkcyjnych. Na co w sposób szczególny trzeba zwracać uwagę?

Wielofunkcyjność

W nowoczesnych miastach coraz ważniejsze staje się łączenie funkcji zarówno na poziomie przestrzeni, jak i usług oraz znajdowanie w mieście takich miejsc, które w naturalny sposób stanowią węzły komunikacyjne.

W centrach przesiadkowych płynnie przenikają się różne rodzaje ruchu – od komunikacji publicznej i samochodów po rowery, ruch pieszy i sport miejski.

Można się tam nie tylko przesiąść się w inny środek transportu, lecz także zrobić zakupy, skorzystać z usług czy z oferty rekreacji. Takie miejsca stają się przestrzeniami życia społecznego oraz zachęcają do aktywności fizycznej i wyboru zrównoważonych form mobilności.

Odporność

Z powodu zmiany klimatu miasta coraz częściej muszą mierzyć się z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i kataklizmami. Dlatego niezbędna jest odporność (resilience), czyli takie projektowanie i planowanie przestrzeni miejskiej, aby była ona przygotowane na nagłe zmiany. Wyzwania, z jakimi zmagają się miasta, są bardzo różne – niektóre ośrodki muszą radzić sobie z ulewnymi deszczami, podtopieniami i wysokim poziomem morza, inne z wysokimi temperaturami, małymi zasobami wodnymi i pożarami.

DESIGN THE FUTUREWszystkie rozwiązania powinny się opierać na wykorzystywania lokalnych zasobów, powrocie do zrównoważonej gospodarki wodnej i projektowaniu przestrzeni publicznych tak, aby rozwiązywały one problemy, a nie generowały.

Ważne jest także tworzenie dużej ilości miejsc zacienionych, które pomagają mieszkańcom przetrwać coraz bardziej upalne miesiące letnie. 

Ekologia

Obok zanieczyszczenia powietrza na jakość życia mieszkańców miast negatywnie wpływają także zanieczyszczenie światłem i hałasem. Z tego powodu niektóre samorządy przyjmują strategie świetlne, w których zapisane są m.in. zasady oświetlania i wygaszania poszczególnych obszarów miasta.

Pozwala to chronić ludzi, ale również zwierzęta przed negatywnymi skutkami nadmiaru sztucznego oświetlenia (np. pogorszeniem jakości snu) i ograniczać koszty.

Przeciwdziałać zanieczyszczeniu hałasem można natomiast m.in. poprzez wprowadzanie rozwiązań z zakresu zrównoważonej mobilności i promowaniu cichych środków transportu, takich jak pojazdy elektryczne.

Renault Easy City. Design the Future
Realizując swoją wizję zrównoważonej mobilności dla wszystkich, Renault chce współtworzyć transport dopasowany do zmieniających się miast.

Dostępność

Dobrze zaprojektowane przestrzenie publiczne i usługi działają przez cały rok, niezależnie od klimatu panującego w danym mieście.

Projektowanie całoroczne zachęca do aktywności na powietrzu o każdej porze roku.

W zimie można to osiągnąć chociażby poprzez zapobieganie tworzeniu się przeciągów, zwiększanie różnorodności zimowej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej czy też wykorzystywanie iluminacji świetlnych oraz innych form nawiązujących do problemu znikomego nasłonecznienia.

Z drugiej strony należy pamiętać o coraz częstszych falach upałów w porze letniej – mieszkańcy powinni mieć możliwość skrycia się w cieniu oraz przebywania wśród zieleni i wody, które obniżają temperaturę otoczenia.