NEWS24

Aktualności warte podkreślenia »

Coraz więcej Polaków ma problem z… polskością – polaryzacja społeczna w ostatnich latach coraz bardziej się pogłębia

2024-05-08, News24.pl

Polaryzacja w naszym kraju spowodowała, że coraz więcej Polaków ma problem z polskością. Ale za ten stan rzeczy można winić także archaiczny model nauczania patriotyzmu, który w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie, jest już po prostu niewystarczający.

Laboratorium Poznania Politycznego Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w ramach realizowanego już od prawie dwóch lat projektu ,,Polskość w XXI wieku. Rodzaje identyfikacji narodowej, ich podłoże i konsekwencje”, przeprowadziło szereg badań, z których można wyciągnąć bardzo smutny wniosek: prawie 60% Polaków ma pewnego rodzaju problem z polskością. Problem ten w istocie dotyczy nas wszystkich, a stawką jest szeroko rozumiany rozwój naszego kraju, ponieważ w podzielonym społeczeństwie droga do sukcesu jest bardziej wyboista.

1 NEWS24.PL PROBLEMZPLNajwyższy czas na przebudzenie i zmianę. Zacznijmy od zrozumienia problemu, aby móc zaproponować rozwiązania.

Pierwszym krokiem jest zobrazowanie, jakie są dominujące typy identyfikacji narodowej, by chociaż na początek każdy z nas, mógł pokusić się na refleksje dotyczące tego, na ile jego własny sposób myślenia i przekonania mogą być konstruktywne vs. destrukcyjne dla kraju – proponuje w swoim felietonie dla Rzeczpospolitej dr hab. Marta Marchlewska, jednocześnie wyodrębniając trzy grupy, na które głównie dzielą się obywatele naszego kraju mający problem z polskością:

  1. Polacy, którzy po prostu wstydzą się Polski, i myślą o sobie głównie jako o Europejczykach;

  2. Polacy, którzy nie mają z naszym krajem ani pozytywnych, ani negatywnych emocji. Można powiedzieć, że towarzyszy im ,,narodowa znieczulica”;

  3. Polacy, o identyfikacji defensywnej, czasami zwanej narcystyczną. Ta grupa ma poczucie, że Polacy zasługują na więcej z racji tego, że są narodem szczególnym, który cierpiał więcej od innych narodów, a przez to jak najwięcej mu się teraz należy.

Powyższe postawy wobec narodu wydają się, niestety, cieszyć większą popularnością wśród rodaków, aniżeli identyfikacje konstruktywne. Jak identyfikuje się pozostałe 40% naszych obywateli? Są to Polacy, dla których Polska jest po prostu ważna, a ich identyfikacja ma charakter bezpieczny. Ta bezpieczna identyfikacja nie jest jednak jednolita i zwykle przybiera jedną z dwóch form: tradycyjną lub progresywną. Ich wspólnym mianownikiem jest jednak przywiązywanie dużej wagi do losów kraju i częste zadawanie sobie pytania: co my, jako Polacy, możemy dla naszej Polski zrobić?

Szkopuł w tym, że przewaga niekonstruktywnych postaw wobec narodu nad postawami konstruktywnymi, powoduje coraz większą podatność na działanie tych, którzy sieją agresję i nienawiść. Co na to badania wyborców poszczególnych opcji politycznych? Okazuje się, że niezależnie od partii, ich elektoraty tak naprawdę w wielu aspektach światopoglądowych diametralnie się od siebie nie różnią.

1 NEWS24.PL PROBLEMZPL3To na czym polega problem?

Dokładnie na tym, że partie polityczne skrzętnie wykorzystują wzajemną niechęć między wyborcami na swoje potrzeby. Najwyższy czas, by zatrzymać się i poddać głębszej refleksji nad tym tematem, zadając sobie pytanie: czy to właśnie w takiej Polsce chcemy żyć i czy przynosi nam to jakiekolwiek korzyści?

Polaryzacja to jedno, ale z drugiej strony, czy bylibyśmy tak bardzo podatni na skłócanie nas w ramach narodowej wspólnoty, gdyby od maleńkości budowano w nas konstruktywną, bezpieczną, identyfikację z Polską?

Wyniki badań, choć może nie wprost, to oznaczają jednak również, że nauczanie patriotyzmu w szkole nie jest już dzisiaj adekwatne do współczesności i dynamicznie zmieniającego się świata. Dane empiryczne sugerują, że potrzebna jest głęboka reforma edukacji, która absolutnie nie powinna bagatelizować kluczowych dla naszego patriotycznego ducha postaci, czy zdarzeń z naszej historii. Powinna je jednak uzupełniać o obrazy świata współczesnego.

Czy dzisiejsze dzieci są jeszcze w stanie jakkolwiek utożsamiać się np. z Soplicą czy Piłsudskim i wyłącznie na nich budować swój obraz miłości do kraju? Mam co do tego duże wątpliwości, ponieważ najbardziej efektywna edukacja, w szczególności patriotyczna, to taka, z którą w jakikolwiek sposób młodzi ludzie mogą się identyfikować i poczuć ją w sobie. Powinna być dobrze dopasowana do grupy docelowej i stosować takie metody, które pomogą młodym zrozumieć, jak ważna dla nich samych jest i będzie Polska. Obserwując programy wyborcze, debaty polityczne, niestety nie dostrzegam tego w żadnych programach partii i ich kandydatów. Nie uwzględniały tego również reformy edukacji kolejnych rządów.

Zdaniem kierowniczki Laboratorium Poznania Politycznego przydatna byłaby debata o tym, jak ta polskość i patriotyzm powinny dzisiaj wyglądać, a jej kluczowym skutkiem powinna być zmiana programu nauczania, która mogłaby powodować wzrost bezpiecznej identyfikacji narodowej.

Tylko taka identyfikacja wśród jak największej liczby obywateli, daje kolektywnie najwięcej korzyści i jest w stanie zachęcać Polaków do realnego działania na rzecz kraju oraz większego zaangażowania w jego życie. Byłaby też najlepszą tarczą przed mieczem pogłębiającej się polaryzacji.podsumowuje dr hab. Marta Marchlewska.