NEWS24.PL

Aktualności warte podkreślenia »

Razem dbajmy o naszą planetę – „Nasz Klimat”

2022-03-18, News24.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” przygotowało pakiety edukacyjne skierowane do uczniów – szkół podstawowych. Materiały pozwolą na wsparcie nauczycieli w przygotowaniu zajęć lekcyjnych realizowanych na podstawie scenariuszy pt. „Przyjaciele klimatu”.

Scenariusze lekcji wraz z materiałami dydaktycznymi są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Każda ze szkół otrzyma bezpośrednią informację za pomocą wiadomości e-mail nt. propozycji ich wykorzystania w ramach zajęć lekcyjnych wraz z podziałem materiałów ze względu na etap nauczania.

Zachodzące zmiany klimatu nie pozostają bez wpływu na życie każdego z nas.

Coraz częściej zmagamy się z ich negatywnymi konsekwencjami.

Warto jednak podkreślić, że za taki stan rzeczy nie odpowiadają wyłącznie intensywny rozwój przemysłu i zbyt duża emisja do atmosfery gazów cieplarnianych. Na klimat wpływają również nasze codzienne nawyki, związane m.in. podejściem do segregowania odpadów, nieracjonalnym korzystaniem z zasobów wody czy nadmierną konsumpcją.

Dlatego konieczne są działania służące budowaniu świadomości i wiedzy nt. działań proekologicznych, które będą skierowane do różnych grup wiekowych.

Jednym z nich są inicjatywy dla uczniów
i nauczycieli szkół podstawowych, którzy w ramach kampanii „Nasz Klimat” będą mogli skorzystać 
z atrakcyjnych materiałów dydaktycznych, wspierających i uatrakcyjniających zajęcia lekcyjne. To bowiem od postawy i wiedzy młodego pokolenia nt. zmian klimatu będzie uzależnione powodzenie dalszych działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Pakiety edukacyjne dla szkół podstawowych

Materiały edukacyjne powstały w ścisłej współpracy z ekspertami z zakresu metodyki i dydaktyki nauczania dzieci i młodzieży na poziomie szkoły podstawowej – uwzględniono w nich konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu i wyjaśnili potrzebę ich realizacji.

Dzięki temu uczniowie szkół podstawowych będą mieli możliwość poznania w atrakcyjnej formie zagadnień związanych z edukacją ekologiczną, zdobywając wiedzę nt.: zmian klimatu, neutralności klimatycznej, odnawialnych źródeł energii, idei zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego stylu życia.

Wszystko to pozwoli na zobrazowanie uczniom: negatywnych konsekwencji wynikających
z zachodzących zmian klimatu oraz pozytywnego wpływu działań na rzecz adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Dostarczą również wiedzy nt. indywidualnych działań jakie można podejmować dla ochrony środowiska i klimatu.

1 NEWS24.PL Razem dbajmy o nasza planete jak mozemy pomocPakiety, które są uzupełnieniem scenariuszy lekcyjnych pt. „Przyjaciele klimatu” zostały podzielone na cztery grupy wiekowe, aby precyzyjnie dopasować ich treść do potrzeb, rozwoju, zdolności poznawczych i aktualnej wiedzy uczniów. Nauczyciele mogą wykorzystać je w różnej formie: drukując i rozdając uczniom, wyświetlając na tablicy interaktywnej lub rzutniku, a także wypełniając na komputerze. Do dyspozycji nauczycieli zostały przygotowane:

Pakiet dla edukacji wczesnoszkolnej (klasa I-III szkoły podstawowej), w którego skład wchodzą:

Dodatkowo dla starszych klas:

Poprzez kampanię „Nasz klimat” chcemy budować wiedzę klimatyczną również wśród najmłodszych, aby w przyszłości stali się obywatelami świadomie podejmującymi decyzje konsumenckie oraz inicjatorami i realizatorami wielu działań proekologicznych.

1 NEWS24.PL Razem dbajmy o nasza planete odnawialne zrodla energiiZnamy potrzeby uczniów na poszczególnych etapach edukacji, dlatego rozszerzyliśmy zakres pakietów edukacyjnych, dodając także materiały interaktywne, dzięki którym zajęcia lekcyjne będą dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjne – komentuje minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Wszystkie powyższe materiały zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu
i Środowiska: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/przyjaciele-klimatu.

Kampania „Nasz Klimat” – pozostałe działania edukacyjne

Materiały edukacyjne dla szkół nie wyczerpują jednak zakresu aktywności w ramach kampanii „Nasz Klimat”. Została ona podzielona na cztery etapy, w ramach których realizowane będą poszczególne cele i elementy komunikacyjne.

Działania edukacyjne zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem wielu kanałów – m.in. Internetu i mediów społecznościowych – Facebook, Instagram, Twitter, podcasty, serwisy VOD i YouTube).

Dzięki temu nauczyciele, poza przekazaniem wiedzy uczniom podczas zajęć, mogą również zaproponować swoim podopiecznym zapoznanie się z rzetelnymi materiałami umieszczonymi m.in. na stronach internetowych.

Ważnym punktem działań będzie podjęcie współpracy z blogerami i influencerami, którzy w codziennej działalności w Internecie podejmują zagadnienia związane z klimatem i ochroną środowiska.

Internetowi twórcy ze względu na swoją rozpoznawalność stanowią dla wielu młodych osób źródło sprawdzonych informacji, a ich działalność pozwala ukazać, dlaczego każdego dnia warto podejmować proekologiczne postawy. Jednym z elementów kampanii będzie również VideoOlimpiada klimatyczna – konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zadaniem konkursu będzie przygotowanie edukacyjnego materiału filmowego, w którym pojawi się odpowiedź przynajmniej na jedno z dwóch pytań: „W jaki sposób na co dzień możemy dbać o klimat?” lub „W jaki sposób edukować najbliższych o konieczności dbania o klimat?”.

Jego głównym celem będzie zwrócenie uwagi uczniów na kwestie środowiskowe oraz zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej nt. indywidualnych działań na rzecz klimatu.