NEWS24

Aktualności warte podkreślenia »

Woda jest przyszłością – start międzynarodowej kampanii

2022-03-22, News24.pl

Przed 2025 rokiem zabraknie wody, by wyprodukować wystarczającą ilość żywności dla wszystkich ludzi na świecie.

Problem dotyczy również Polski. Dziś startuje międzynarodowa kampania #WodaJestPrzyszłością.

22 marca w Światowy Dzień Wody ma miejsce inauguracja ogólnoeuropejskiej kampanii #WodaJestPrzyszłością, która jest częścią międzynarodowego projektu People&Planet, w którym bierze udział 9 krajów partnerskich (Portugalia, Irlandia, Włochy, Holandia, Polska, Niemcy, Rumunia, Hiszpania i Wyspy Zielonego Przylądka).

1 NEWS24.pl Woda jest przyszlociaKampania ma na celu z jednej strony zwrócić uwagę na problem związany z niedoborem wody, a z drugiej strony wyposażyć w narzędzia do przeciwdziałania kryzysowi wodnemu. Problem związany z deficytem wody nie jest odległy i dotyczy także Polski.

W Światowy Dzień Wody w największych stacjach TV w Europie oraz w naszych mediach społecznościowych, rozpocznie się kampania spotowa, zwracająca uwagę na kondycję wód powierzchniowych i podziemnych, produkcję żywności w odniesieniu do zasobów wodnych oraz problem niedoboru wody.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości i uwrażliwienie na problemy związane z niedoborem wody, a co za tym idzie, mobilizacja społeczeństwa i decydentów politycznych w walce z problemem malejących zasobów wody na świecie.

2022 rok przypada na Europejski Rok Młodzieży, więc nie przez przypadek to właśnie w tym roku startuje ta kampania. W planach obchodów są liczne warsztaty dla młodzieży oraz powstanie wodnej bazy wiedzy w postaci strony waterofthefuture.org

Niestety Polska również jest w grupie państw, którym grozi deficyt wody.

Wpływa na to wiele czynników, do najważniejszych należą:

Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie rzek oraz eutrofizacja Bałtyku, czyli przeżyźnienie morza. Więcej informacji znajdziecie w naszej nowej publikacji „Woda na wagę złota, czyli co warto wiedzieć o kryzysie wodnym i jak jemu przeciwdziałać?”.

WAŻNE Kontekst kampanii #WodaJestPrzyszłością.

Zmiana klimatu postępuje w bezprecedensowym tempie, przy czym średnia globalna temperatura wzrasta nawet o 1,2 °C (w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej) i ma niszczący wpływ na ekosystemy Ziemi i dostęp do podstawowych zasobów, takich jak woda;