NEWS24

Aktualności warte podkreślenia »

Seniorzy chcą cyfryzacji służby zdrowia!

2017-11-27, News24.pl

Zgodnie z raportem E-zdrowie oczami Polaków, który przygotowała firma LekSeek Polska, 75% osób w grupie wiekowej 50+ chciałoby otrzymywać receptę lekarską drogą elektroniczną, a niemalże 70% badanych w wieku powyżej 60 lat twierdzi, że rozwój telemedycyny, czyli formy świadczenia usług medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wpłynie pozytywnie na życie społeczne.

statystyka1Raport E-zdrowie oczami Polaków został stworzony w celu sprawdzenia, jak telemedycynai cyfryzacja postrzegana jest przez społeczeństwo i jakie usprawnienia powinny zostać wprowadzone. Respondenci zostali zapytani m.in. o przebieg przeciętnej wizyty lekarskiej i o to, jak według nich zmieni się ona w ciągu 10 lat. Wyniki są zaskakujące.

statystyka3Ponad 65% Polaków uważa, że cyfryzacja służby zdrowia jest w Polsce słabo lub bardzo słabo rozwinięta. Negatywne oceny przyznają osoby w wieku 50+ (71,6%), mieszkańcy największych miast (77%), ale także wsi (63%).

Ankietowani zapytani o rozwiązania, które usprawniłyby pracę lekarzy i placówek medycznych, najczęściej wskazywali wprowadzenie możliwości rejestracji on-line oraz wdrożenie zintegrowanego systemu do przechowywania danych, wyników i historii chorób pacjentów. Niemal 75% chciałoby otrzymywać receptę drogą elektroniczną.

„Ogólna ocena sytuacji telemedycyny w Polsce wypada dosyć niekorzystnie. Na szczęście pacjenci zauważają potrzebę cyfryzacji i wprowadzenia usprawnień do pracy lekarzy i placówek medycznych. Cieszymy się, że najstarsze grupy wiekowe są przychylne rozwiązaniom takim, jak otrzymywanie recept drogą elektroniczną. Ministerstwa zapowiadają, że już pod koniec 2017 r. pierwsze placówki będą wdrażały ów system. Z pomocą przyjdzie narzędzie Gabinet dr Widget, które zostało stworzone, by ułatwić pracę lekarzom oraz zaoszczędzić ich czas” – mówi Łukasz Kamiński, dyrektor zarządzający w firmie LekSeek Polska, ekspert Gabinet dr Widget.

statystyka4

Pozytywny wpływ rozwoju telemedycyny na życie społeczne w Polsce dostrzega prawie 70% ankietowanych, a najczęściej wskazywane korzyści, które płyną z cyfryzacji medycyny, to zmniejszenie kolejek oraz możliwość poświęcenia pacjentowi więcej czasu (jak dotąd przeznaczanego na dokumentację i procedury). Najbardziej pozytywny obraz rozwoju telemedycyny mają osoby starsze.

statystyka5Dokumentacja medyczna zajmuje lekarzom za dużo czasu – twierdzi tak 72% ankietowanych. Badani wskazują, że lekarz na czynnościach organizacyjnych spędza ponad 16 minut.

Przy założeniu, że przeciętna wizyta trwa 20 minut (chociaż często jest to czas realnie krótszy), lekarzowi na zbadanie pacjenta pozostają niecałe 4 minuty.

Ankietowani zostali także zapytani o ich wizję przebiegu przeciętnej refundowanej wizyty lekarskiej za 10 lat. Najwięcej z nich twierdzi, że będzie można umówić się na wizytę on-line, lekarz wszystkie informacje o pacjencie, jego historii i wynikach będzie posiadał w dedykowanym do tego e-systemie, a receptę otrzymają w formie elektronicznej. Polacy zakładają też, że o planowanej wizycie przypomni im powiadomienie z aplikacji mobilnej, a po zakończeniu konsultacji użyją tej samej aplikacji do dokonania ewentualnej płatności.

statystyka2Wizje na temat wizyty za 10 lat, które posiadają Polacy, mogą zostać wcielone w życie. Mamy nadzieję, że możliwość wystawienia recepty za pomocą komputera oraz posiadanie oprogramowania do przechowywania danych pacjenta w jednym miejscu będzie wtedy standardem, a gdy pacjent przyjdzie do apteki, farmaceuta zeskanuje kod z jego telefonu komórkowego i zobaczy niezbędne dla niego leki w systemie.